Licytacje - nieruchomości niezabudowane

1/2 ułamkowa część - BRODY
Koziniec - działki niezabudowane
KLECZA - DZIAŁKA NIEZABUDOWANA