Działki + 2 budynki mieszkalne - Sułkowice

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.09.2017r - o godz.: 0920 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00039674/7.  Przedmiotem licytacji są działki o nr 1724, 1725/1, 1725/2, 1725/3
o łącznej powierzchni 9231 m2. Na gruncie tym znajdują się dwa budynki mieszkalne. Budynek mieszkalny jednorodzinny,  wolnostojący, składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych mieszkalnych oraz poddasza nieużytkowego. Budynek bez piwnicy z dobudowanym garażem. Budynek  murowany w technologii tradycyjnej na rzucie prostokąta o wymiarach 10m x 10m, pokryty dachem dwuspadowym, aktualnie bez numeru porządkowego oraz zgłoszenia zakończenia budowy. Przyziemie zamieszkałe, na parterze brak cz궜ci wykończeń. Drugi budynek mieszkalny jednorodzinny,  wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy, budowany na rzucie prostokąta o wymiarach 6m x 11m. Budynek  drewniany około 100 letni.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 623.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 467.250,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 62.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.