Lokal mieszkalny o pow. 42,10m2 + piwnica - Brody

2017-08-17

Sygn. akt: Km 748/11, KM 1132/10

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.09.2017 roku - o godz.: 0900 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Brody, stanowiącej własność dłużnika  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00064749/8. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 6  w budynku nr 478 w miejscowości Brody. Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku wielomieszkaniowym i składa się z 2 pokoi, jasnej kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni 42,10 m2 w przeciętnym stanie technicznym, wyposażony we wszystkie instalacje. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 7,60m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 91.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 68.250,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) do dnia poprzedzającego licytację albo najpóżniej do rozpoczęcia przetargu.