Działki o pow. 1396m2 z budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 212m2 - Chocznia

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 145/12, KM 249/13

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 145/12

Wadowice, dnia 2017-12-12

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.02.2018 roku- o godz. 09:25 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Chocznia, stanowiącej własność dłużników posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00078796/3. Jest to nieruchomość gruntowa składająca się z działek 1635/1 oraz 1365/2 o łącznej powierzchni 1396 m2. Nieruchomosć ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym. Budynek jest piętrowy, ze strychem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej, ok. 35 letni o pow. użytkowej ok. 212 m2. Ponadto nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 74 m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 542.500,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 406.875,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 54.250,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.