Działki o pow. 9231m2 + 2 budynki mieszkalne - Sułkowice

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 756/16, Km 548/14

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 756/16

Wadowice, dnia 2017-12-12

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-02-23 o godz.: 0915 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00039674/7. Przedmiotem licytacji są działki o nr 1724, 1725/1, 1725/2, 1725/3
o łącznej powierzchni 9231 m2. Na gruncie tym znajdują się dwa budynki mieszkalne. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych mieszkalnych oraz poddasza nie użytkowego. Budynek bez piwnicy z dobudowanym gara¿em. Budynek murowany w technologii tradycyjnej na rzucie prostokąta o wymiarach 10m x 10m, pokryty dachem dwuspadowym, aktualnie bez numeru porządkowego oraz zgłoszenia zakończenia budowy. Przyziemie zamieszka³e, na parterze brak części wykończeń. Drugi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy, budowany na rzucie prostokąta o wymiarach 6m x 11m. Budynek drewniany około 100 letni.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 623.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 415.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 62.300,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.