Ładowarka KRAMER

2018-11-06

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 336/18
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 336/18
Wadowice, dnia 2018-11-05
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mający kancelarię w Wadowicach przy ul. Batorego 2a/400 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29.11.2018r o godz. 10:00 w Bachowicach - skręt naprzeciw skladu budowlanego na 
ul. Stefczyka 132, wjazd na plac "w głębi" - współrzędne geograficzne SD
 - 49.977892 - szerokość geograficzna 
- 19.499732 - długość geograficzna 
odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
 
 
Nr
Opis licytowanej
 
 
Ładowarkla kołowa Kramer Allrad 950
typ 34.7,
rok prod. 2007,
silnik do remontu
 
 
 
 
33.000,00-zł
*) cena za sztukę. Podane powyżej kwoty są wartościami NETTO i nalezy do ceny końcowej doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 
 
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania  jest niższa niż pięć tysięcy zlotych.
Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00-zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00-zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz.: 12.00 dnia następnego w kancelarii komornika. 
Ponadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji
w godz. 09:45-10:00.
 
 
 
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
mgr Łukasz Kołodziejczyk
 


zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie