RUCHOMOŚCI WSW ANDORIA S.A.

2019-05-27

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 33/18 i inne
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 33/18
Wadowice, dnia 2019-05-23
 
 
 
                            OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mający kancelarię w Wadowicach przy ul. Batorego 2a/400 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 
05 czerwca 2019r o godz. 10.00 w kancelarii komorniczej odbędzie się druga licytacja wymienionych niżej ruchomości. Ruchomości te znajdują się na terenie byłej siedziby dłużnika WSW Andoria S.A. w likwidacji. 
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
 
Nr
Opis licytowanej
 
Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
 ruchomości
 
jednostkowa
łączna
 
LP.
 NR INW. 
 NAZWA 
 TYP 
DATA
WARTOŚĆ
1.
 4 1846 
 TOKARKA DO WAŁÓW ROZRZĄDU 
 SKRIWENER 
1963
4000,00
2.
 4 2087 
 FREZARKA PIONOWA 
 FJA-41 
1966
4000,00
3.
 4 2321 
 SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH LANDIS 
 4RHX48 
1968
6000,00
4.
 4 2641 
 FREZARKA OBWIEDNIOWA 
 ZFWZ-250X5 
1970
8000,00
5.
 4 2898 
 TOKARKA 
 SN55X1500 
1973
6000,00
6.
 4 3225 
 TOKARKA 
 TGC-8 
1975
6000,00
7.
 4 3387 
 AUTOMAT TOKARSKI 
 ATD-45 
1977
6000,00
8.
 4 3400 
 WYWAŻARKA DO KÓŁ PASOWYCH 
 RBAD-130 
1977
10000,00
9.
 4 3479 
 AUTOMAT 
 ATD-45 
1977
6000,00
10.
 4 3508 
 AUTOMAT TOKARSKI 
 ATD-63 
1978
6000,00
      
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania  jest niższa niż pięć tysięcy zlotych.
Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00-zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00-zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz.: 18.00 dnia następnego w kancelarii komornika. 
Ponadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Oględziny części maszyn i urządzeń będą przeprowadzone w dniu licytacji w siedzibie dłużnika w godz.od 8.30 do 9.00 po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
Dodatkowe informacje dostępne od dłużnika zajętych ruchomości pod nr tel.: 033 876 2624 w godz. od. 9.30  do 10.00.
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
                                                                                                                                           Łukasz Kołodziejczyk