Witamy Państwa na stronie internetowej


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz Kołodziejczyk

KOMUNIKAT

Kancelaria przyjmuje wnioski i podejmuje na bieżąco czynności biurowe, jednakże zaprzestaje się osobistej obsługi stron za wyjątkiem spraw pilnych.

  W pozostałym zakresie uprasza się w  pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny.

 Zaleca się dokonywanie wpłat tylko w formie bezgotówkowej na konto Komornika.


rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach


31105011001000002230007227
.


Strony przyjmowane będą po uzgodnieniu telefonicznym:


507 155 646 
33 8233341

 


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk

 

 Batorego 2a/400, 34-100 WADOWICE

 

NIP: 5512244127

  

Rachunek Bankowy:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice

nr 31105011001000002230007227

                                    wadowice@komornikid.pl

adres ePUAP - /KS_LKolodziejczyk/domyslna

 

 

 

Godziny pracy:   

 

 

Poniedziałek: 
7:00 - 15:00
Wtorek: 
7:00 - 15:00
Środa: 
7:00 - 15:00
Czwartek: 
7:00 - 15:00
Piątek: 
7:00 - 15:00
Przyjęcia stron codziennie.
Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.

 

 

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Roman Kwieciński

e-mail: iod.wadowice.001@komornik.pl