Powiat Wadowicki
Miasto Wadowice

Gmina Wadowice: 34-100
Babica, Barwałd Dolny, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Roków,Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka

Gmina Tomice: 34-100
Lgota,Tomice, Radocza, Witanowice, Woźniki, Zygodowice

Gmina Brzeźnica: 34-114
Bęczyn, Brzeźnica, Brzeźnika k/Brzeźnicy, Chrząstkowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba, Nowe Dwory, Paszkówka, Półwieś, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał

Gmina Spytkowice: 34-116
Spytkowice, Bachowice, Miejsce, Lipowa, Ryczów

Miasto Kalwaria Zebrzydowska
Gmina Kalwaria Zebrzydowska: 34-130
Brody, Bugaj, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice

Gmina Lanckorona: 34-143
Lanckorona, Jastrzębia, Izdebnik, Podchybie, Skawinki

Gmina Stryszów: 34-146
Stryszów, Dąbrówka, Leśnica, Łękawica, Stronie, Zakrzów

Miasto Andrychów
Gmina Andrychów: 34-120
Brzezinka k/Andrychowa, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice, Targanice, Zagórnik

Gmina Wieprz: 34-122
Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Wieprz, Przybradz, Frydrychowice

Gmina Mucharz: 34-106
Mucharz, Jaszczurowa, Koziniec, Skawce, Świnna Poręba, Zagórze

Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.