34-100 Wadowice ul.Batorego 2a/400

 

 

 

tel. 0-33-823-33-41

+48 507 155 646

 

  

 

fax 0-33-823-33-41

 

 

NIP: 5512244127

 

 

Rachunek Bankowy:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice

nr 31105011001000002230007227

 

wadowice@komornikid.pl

adres ePUAP - /KS_LKolodziejczyk/domyslna