Licytacje - nieruchomości zabudowane

1/8 Sułkowice budynek mieszkalny
Gierałtowice - budynek ul.Zbójecka , grunt z przeznaczeniem pod zabudowę
1/2 ułamkowa część Chocznia budynek mieszkalny (cz.II)
1/2 ułamkowa część Chocznia budynek mieszkalny (cz.I)
Kopytówka dom
Ryczów dom
Radocza dom
Wieprz budynek mieszkalny
ANDRYCHÓW - Kilińskiego zabudowania o charakterze magazynowo- produkcyjnym
Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.