Licytacje - nieruchomości zabudowane

Lokal mieszkalny o pow. 28m2 - Nidek
Działki o pow. 9231m2 + 2 budynki mieszkalne - Sułkowice
Działka 505m2 z budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 202,10m2 - Andrychów
Nieruchomość o pow.: 0,0428 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym - Andrychów
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana na działkach nr 1289/5, 1289/6 i zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym - Roczyny
Działki o łącznej pow. 8251m2 + budynek mieszkalny o pow. uż. 149,65m2 - Spytkowice
Działka o pow. 6359m2 + zabudowa mieszkalno-gospodarcza - Radocza
Mieszkanie o pow. 49,60m2 - Andrychów
Działki o pow. 0,7409ha z budynkiem mieszkalnym o pow. łącznej 175,65m2 - Zebrzydowice
Działki o pow. 1396m2 z budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 212m2 - Chocznia
Działki z budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 399m2 - Ryczów
Działka zbudynkiem mieszkalnym o pow. uz. 181,5m2 - Wieprz
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 180m2 - Wieprz
Nieruchomość - Brody