Licytacje - nieruchomości zabudowane

Łączany 1/2 ułamkowa część prawa wł. nieruchomości - dom
Woźniki - 100letni budynek oraz działki niezabudowane
Ryczów - budynek mieszkalny
Andrychów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Wadowice - lokal mieszkalny
Andrychów - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Wadowice - lokal mieszkalny
Wadowice -1/2 prawa własności lokalu
Zagórnik - budynek mieszkalny
Brody budynek mieszkalny
Sułkowice - 1/8 domu
Andrychów - 1/2 ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lok. mieszkalnego
Przytkowice - dom
Kalwaria Zebrzydowska - 1/2 ułamkowa domu
Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.