Licytacje - nieruchomości zabudowane

Nieruchomość lokalowa + gruntowa - Sułkowice
Działki + zabudowa - Spytkowice
Działka o pow. 6359m2 z zabudową mieszkalno-gospodarczą - Radocza
Działki niezabudowane + jedna działka z budynkiem mieszkalnym - Spytkowice
Lokal mieszkalny o pow. 87,80m2 - Andrychów
Działka w strefie zabudowy magazynowo produkcyjnej. Zabudowana budynkiem w którym jest hala - Andrychów
Działki o pow 0,0428ha + budynek mieszkalny - Andrychów
Nieruchomość - Babica