Licytacje - nieruchomości zabudowane

Przytkowice - dom mieszkalny
Łękawica dom
Klecza Dolna budynek mieszkalno -warsztatowy
Radocza dom
Kopytówka dom
Sułkowice 1/8 uł. część
Ryczów dom
Zagórnik dom
Gierałtowice działki budowlane wraz z budynkiem
Rzyki - dom
Wieprz dom
Bęczyn gospodarstwo
Przytkowice dom
Łączany - 1/2 domu
Wadowice lokal
Mieszkanie Wadowice
1/2 ułamkowa część spółdz. prawa do lokal. mieszkalnego WADOWICE
Chocznia - 1/2 ułamkowa część (cz.II)
Chocznia - 1/2 ułamkowa część (cz.I)
Andrychów, ul. Cicha DOM
Wadowice Podstawie dom cz.II
Wadowice Podstawie dom cz.I
Zebrzydowice dom
Andrychów NIEZAMIESZKAŁE- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.