Licytacje - nieruchomości niezabudowane

BABICA - DROGA WEWNĘTRZNA
KLECZA GÓRNA - DZIAŁKA BUDOWLANA