Licytacje - nieruchomości niezabudowane

GIERAŁTOWICZKI
Wadowice - udział w drodze
BABICA - DROGA WEWNĘTRZNA
KLECZA GÓRNA - DZIAŁKA BUDOWLANA