Licytacje - nieruchomości niezabudowane

Tomice- działki na terenie zabudowy mieszkaniowo - uslugowej
ANDRYCHÓW - działki na terenach przemysłowych