Licytacje - nieruchomości niezabudowane

Nieruchomość - Nidek
1/3 ułamkowej części prawa własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0849ha - Andrychów
Działki o łącznej pow. 6280m2 - Przytkowice
Działka o pow. 0,6034ha - Gierałtowiczki
Działki o pow. 0,4183ha - Zygodowice
Działka o pow. 1214m2 - Gierałtowice