Licytacje - nieruchomości niezabudowane

Działka na terenach zabudowy mieszkaniowej - Klecza Dolna
Nieruchomość gruntowa Zygodowice