Działki z budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 399m2 - Ryczów

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 1473/09, Km 2170/08,

Km 585/11, Km 13/13, Km 380/09,

Km 254/10, Km 762/09, Km 821/09,

Km 2051/09, Km2624/08

 

 

Wadowice, dnia 2017-12-12

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2018-02-23 - o godz.: 09:20 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ryczów, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00036335/8. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ryczów, przy ul. Sobieskiego 31 i opisana jest jako: działki o nr 1003, 1010/1, 1189, 1191/1, 1191/2, 1192. Na działce 1192 znajduje się budynek mieszkalny. Budynek mieszkalny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, w pełni podpiwniczony, murowany, po generalnym remoncie i rozbudowie w latach 1998-2000 r. Łączna pow.: 1990 m (2), w tym. pow. zabudowy: 340 m (2), pow. użytkowa: 399,00 m ( 2), pow. ogólna: 546,50 m (2).

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 949.900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 712.425,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 94.990,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.