Maszyny - Frezarka, Tokarka, wiertarka i inne

2017-08-11

  

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza  asesor  Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227

 

KM 2497/09 i inne  

Wadowice dnia 7 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mający kancelarię w Wadowicach przy ul. Batorego 2a/400 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2017  roku o godz. 10.30 pod adresem : Andrychów , ul.Krakowska 140

( była siedziba "WSW Andoria" - wjazd od ulicy Batorego)   odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

LP

NR_INW

GRUPA

NAZWA

TYP

DATA PRZYJĘCIA

WYCENA

NR W PROTOKOLE

1.

617382

6

PRZYRZĄD PNEUMATYCZNY AEROPAN CO-IV SZT 2

AEROCON BH-4

1980

500,00

477

2.

617383

6

PRZYRZĄD PNEUMATYCZNY AEROPAN CO-IV SZT 2

AEROCON BH-4

1980

500,00

478

3.

617385

6

PRZYRZĄD PNEUMATYCZNY AEROPAN CO-IV SZT 2

AEROCON BH-4

1980

500,00

479

4.

617138

6

ŻURAW OBROTOWY Q-250KG

103EB

1977

800,00

453

5.

617395

6

ŻURAW ZW 1000

23ES

1980

1000,00

483

6.

8 11461

8

OMODELOWANIE  1KPL.

1.7.1565

1997

1350,00

792

7.

811267

8

OMODELOWANIE KOLANKA

1.7.2574

1995

980,00

616

8.

811264

8

OMODELOWANIE POKRYWY OLEJU

1.7.2577

1995

570,00

614

9.

811263

8

OMODELOWANIE WYLOTU WODY  OMODELOWANIE METALOWE

1.7.2600

1995

1090,00

613

10.

811777

8

PRZYRZĄD DO OBCINANIA

40540

2000

2050,00

778

11.

811867

8

PRZYRZĄD DO OBRÓBKI

018712A

2001

5200,00

748

12.

811650

8

PRZYRZĄD DO WYCISKANIA TULEI

039671

1999

2740,00

702

13.

811286

8

PRZYRZĄD FREZARSKI

035616

1995

2080,00

618

14.

811768

8

PRZYRZĄD FREZARSKI

40362

2000

1280,00

777

15.

811854

8

PRZYRZĄD WIERTARSKI

040771

2001

3280,00

742

16.

811881

8

PRZYRZĄD WIERTARSKI

041156

2002

1760,00

751

17.

811600

8

PRZYRZĄD WIERTARSKO-WYTACZARSKI

039009

1998

1800,00

691

18.

811637

8

RDZENNICA KOLEKTORA R1

PL602544

1999

2250,00

701

19.

5 5155

5

MASZYNA RYMARSKA

CLAES

1971

500,00

270

20.

4 3195

4

TOKARKA STOŁOWA

OUS 1

1975

800,00

144

21.

4 1228

4

DŁUTOWNICA Z SUWAKIEM

12INB

1961

3000,00

17

22.

4 3998

4

PRASA HYDRAULICZNA

PYTE 3,15

1987

2000,00

229

23.

4 2571

4

SZLIFIERKA DO WAŁKÓW

KUF 250/500

1969

3000,00

101

24.

4 3242

4

TOKARKA REWOLWEROWA

1341

1975

3000,00

149

25.

4 2248

4

TOKARKA PRODUKCYJNA

TUB 32/100

1968

3200,00

69

26.

4 1555

4

WIERTARKA KADŁUBOWA

WKA 25

1961

2000,00

23

27.

4 1191

4

WIERTARKA STOŁOWA

 

1961

2500,00

12

28.

616471

6

MYJNIA DO KADLUBÓW

S322-324

1972

2000,00

376

29.

4 2025

4

FREZARKA PIONOWA

FA 3V

1965

2400,00

50

 

 

 

RAZEM:

 

 

54130,00

 

 

 

LP

NR_INW

GRUPA

NAZWA

TYP

DATA PRZYJĘCIA

WYCENA

NR W PROTOKOLE

1.

3 0817

3

HAMOWNICA ELEKTRYCZNA

KS-37A-4         ELEKTRIM Warszawa

1962

6000,00

2

2.

4 1016

4

TOKARKA KARUZELOWA

KNA-110

1962

8000,00

6

3.

4 1032

4

TOKARKA KLOWA POCIAGOWA

DR-90

1961

4000,00

7

4.

4 1106

4

REWOLWEROWKA

RV 32

1961

3000,00

9

5.

4 1157

4

WIERTARKA

W1 40

1961

1500,00

11

6.

4 1216

4

FREZARKA POZIOMA

FID-900

1961

6000,00

14

7.

4 1994

4

WIERTARKA PROMIENIOWA

WR 50/1,60

1965

3000,00

44

 

 

 

 

 

 

31500,00

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00-zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00-zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz.: 12.00 dnia następnego w kancelarii komornika.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji w godz. 9.30 -10.30

 

 

POUCZENIE:

Zgodnie z treścią przepisu art.767 kpc na powyższą czynność w sprawach wszczętych przed dniem 08-09-2016r  przysługuje stronom skarga do Sądu Rejonowego w Wadowicach, natomiast w sprawach wszczętych po dniu 08-09-2016r na powyższą czynność przysługuje skarga którą wnosi się do komornika sądowego.

Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767 par. 3kpc)