22.05.2019r - WSW S.A.

2019-05-07

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 33/18 i inne
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 33/18
Wadowice, dnia 2019-05-06
 
                                 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mający kancelarię w Wadowicach przy ul. Batorego 2a/400 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 22 maja 2019r 
o godz. 10.00 w kancelarii komorniczej odbędzie się druga licytacja wymienionych niżej ruchomości. Ruchomości te znajdują się na terenie byłej siedziby dłużnika WSW S.A. w likwidacji. 
 
 
Nr
Opis licytowanej
 
Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
 ruchomości
 
 
łączna
 
1
 
Tokarka uchwytowa oerlikon typ F-60 rok.prod.1974
 
 
10 000,00
2
 
Obkurczaka gazowa z osprzętem  typ 01010 rok.2001
 
 
1 500,00
3
 
Wózek akumulatorowy  podnośnikowy  EV222.33.1/R rok.1996
 
 
7 800,00
4
 
Przyrząd do kontroli kluczy dynamometrycznych
 
 
1 490,00
5
 
Trzpień typ U 4404 rok 2000
 
 
1 970,00
6
 
przyrząd wiertarski typ 040776 rok 2001
 
 
4 450,00
7
 
przyrząd kontrolny typ 040847 rok 2001
 
 
1 570,00
8
 
przyrząd tokarski  typ 040764 rok 2001
 
 
1 970,00
9
 
przyrząd wiertarski typ 040771 rok 2001
 
 
3 280,00
10
 
przyrząd wiertarski typ 040755 rok 2001
 
 
8 100,00
11
 
przyrząd do prób szczelnosci typ 040856
 
 
2 160,00
                                12
3 0853 
HAMOWNIA KOMUTATOROWA 
KS-56B-4 
1975
   6000,00
 
            13
4 3557 
INDYKATOR PUNKTU ROSY 
DEWCHEKER 
1977
1930,00
 
            14
6 5034 
WAGA WPT-60 32908/97 
 
1997
2000,00
 
            15   
6 5039 
WAGA ELEKTR.WPT-15 35689 
 
1997
2000,00
 
            16
6 6984 
ŻURAW ELEKTRYCZNY 7ES 
ZW-500 
1968
800,00
 
            17
616392 
ŻURAW OBROTOWY 41ES 
ZW-750 
1972
800,00
 
            18
616907 
ŻURAW ELEKTRYCZNY Q-250 65EB 
MB-072M 
1975
800,00
 
            19
616972 
MYJNIA KOMOROWA 
TAJFUN N-B 
1975
800,00
 
            20
617125 
WCIĄGNIK ELEKTRYCZNY 3E 
T-10436 Q-2T 
1977
1000,00
 
            21
617128 
ŻURAW OBROTOWY 107EB 
Q-200KG 
1977
800,00
 
            22
617382 
PRZYRZĄD PNEUMATYCZNY AEROPAN CO-IV SZT 2 
AEROCON BH-4 
1979
500,00
 
            23
617383 
PRZYRZĄD PNEUMATYCZNY AEROPAN CO-IV SZT 2 
AEROCON BH-4 
1979
500,00
 
            24
617385 
PRZYRZĄD PNEUMATYCZNY AEROPAN CO-IV SZT 2 
AEROCON BH-4 
1979
500,00
 
            25
617562 
WCIAGNIK ELEKTR ŁAŃCUCHOWY 147BE 
B-072/M 
1983
1000,00
 
            26
617713 
ŻURAW OBROTOWY NR WCIĄGNIKA 8023594 148EB 
TM-S-001 
1983
800,00
 
            27
617805 
ŻURAW OBROTOWY 71ES 
ZW-1000 
1989
1160,00
 
            28
617909 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 
DC 2500 EL 
1996
540,00
 
            29
617951 
WAGA ELEKTRONICZNA 
B 301 
1997
1100,00
 
            30
811306 
PRZYRZĄD WIERTARSKI 
038071 
1996
820,00
 
            31
810437 
MIKROSKOP NARZĘDZIOWY 
BMJ-1 
1968
1000,00
 
            32
811264 
OMODELOWANIE POKRYWY OLEJU 
OMODEL. 
1995
570,00
 
            33
811305 
INDUKTOR 
019103 
1996
750,00
 
            34
811599 
PRZYRZĄD WIERTARSKO-WYTACZARSKI 
041064 
1998
1800,00
 
            35
811768 
PRZYRZĄD FREZARSKI 
040362 
2000
1280,00
 
            36
811777 
PRZYRZĄD DO OBCINANIA 
040540 
2000
2050,00
 
            37
811793 
PRZYRZĄD WIERTARSKI 
040546 
2000
1420,00
 
            38
811867 
PRZYRZĄD DO OBRÓBKI 
018712A 
2001
5200,00
 
            39
811879 
PODSTAWKA POMIAROWA 
041072 
2002
1730,00
 
            40
811291 
WIĄZARKA RĘCZNA 
FROMM P-300 
1995
1960,00
 
            41
811877 
PRZYRZĄD FREZARSKI 
041155 
2002
1870,00
 
            42
811881 
PRZYRZĄD WIERTARSKI 
041156 
2002
1760,00
 
            43
811573 
RDZENNICA  R1 
1.6.0235 
1998
740,00
 
            44
617896 
SZOROWARKA 
CIMEX R48 HD 
1995
2200,00
 
      
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania  jest niższa niż pięć tysięcy zlotych.
Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00-zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00-zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz.: 18.00 dnia następnego w kancelarii komornika. 
Ponadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Oględziny części maszyn i urządzeń będą przeprowadzone w dniu licytacji w siedzibie dłużnika w godz.od 8.30 do 9.00 po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
Dodatkowe informacje dostępne od dłużnika zajętych ruchomości pod nr tel.: 033 876 2624 w godz. od. 9.30  do 10.00.
 
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
                                                                                                                                                                           Łukasz Kołodziejczyk